:: Önéletrajz ::

Név: dr Buzás Gizella
Dátum: 2006-01-18.
Lakcím: 1163 Budapest, Sasvár u. 55.
Munkahely: BGF-KVIFK 1054, Budapest Alkotmány utca 9-11.
Telefon: 06-1-374-6200, Fax: 374-6219 e-mail: buzasg@kvif.bgf.hu

Személyi adatok: Szül. hely, idő: Cegléd, 1946. október 10.
Anyja neve: Hegedűs D. Anna

Családi állapot:
Férjezett, férj neve: Kulcsár János,
végzettsége:BME Villamosmérnöki Kar, okl. villamosmérnök

Gyermekek:
Gizella (1983), Budapesti Kommunikációs Főiskola IV. éves
János (1978) BME Építészmérnöki Kar okl. építészmérnök,

Állampolgárság: magyar

Iskolai végzettség:
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kémia - áruismeret tanári szak
Egyetemi végzés időpontja. 1970.
Diplomatéma: Ömlesztett sajtok összehasonlító áruvizsgálata
Tudományos fokozat: Egyetemi doktor
Doktori disszertáció védése: MKKE Budapest, 1971.
Téma: Összehasonlító áruvizsgálati modell kidolgozása különös tekintettel az élelmiszeripari árukra. Gazdasági és műszaki hatásának bemutatása egy konkrét élelmiszeripari terméken keresztül.

Kutatói, szakértői tevékenység:
Áru- és kereskedelmi szakértő: 1976-tól
Oktatási szakértő 1997-től

Oktatói pálya:
Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szolnok, 1970-1973: középiskolai tanár
Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza 1973-1976: főiskolai adjunktus, kertészeti- és agrártermékek áruismerete, áruforgalmi ismeretek oktatása
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola 1976. szeptember 1-től. Kezdetben adjunktusként, majd docensként általános- és szakáruismeretek, minőségértékelés, fogyasztóvédelem, tőzsdei áruk témakör oktatása nappali, esti és távoktatás tagozaton, graduális és post-graduális képzésen, áruismeret és szakmódszertan oktatása Háztartásökonómia-életvitel másoddiplomás tanárképzés szakon.

Szakmai szervezeti tagság, tevékenység
Magyar Minőség Társaság - tag 1991-től
Magyar Áruismereti Társaság - elnök 1994-től
FM Élelmiszer - Európai Unió Minőség Bizottság - tag 1996-tól
KVIF Tudományos Diákköri Tanács titkára 1980-tól, elnöke 1992-től
IKIM Országos Szakképzési szakértő 1997-től
Gazdasági Főiskolák OTDK Tanács elnöke 2002-től

Nyelvi tudás:
Orosz középszinten, angol alapszinten

Érdeklődési terület
Szaktárgyak: általános áruismeret, élelmiszer áruismeret, ruházati áruismeret, kultúrcikk áruismeret, kozmetikai- háztartásvegyipari áruismeret, környezetgazdaságtan, szolgáltatás és termékmenedzselés, szakmódszertan, egészségmegóvó élelmiszerek, tőzsdei áruk, fogyasztóvédelem
Kutatási területek: kereskedelmi szakképzés, általános áruismeret és szakáruismeretek tananyagának e-learning fejlesztése
Publikációk, szakanyagok, jelentések
Szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok, kutatások készítése a főiskolai oktatás, a kereskedelmi szakképzés és a kereskedelmi gyakorlat számára.
Kereskedelmi szakoktatás módszertani szakértés, tananyagfejlesztés, szakanyagok lektorálása.
Szakmai publikációk, szakmai folyóiratoknál szaklektori tevékenység.
Hazai konferenciákon előadások tartása (korábban külföldi konferenciákon is orosz nyelven)

Elismerés, kitüntetés
Iskolateremtő Mestertanár 1997.
Fáy András díj 1997.
BGF Tudományos Díj (szerzői kollektíva tagjaként) 2005.

:: Publikációk ::

1. dr. Buzás Gizella: Az áruismeret tanításának új módszerei (Középfokú szakoktatás 1973/4.)

2. dr. Buzás-dr. Olasz: Mezőgazdasági termékek forgalmazása, Főiskolai jegyzet, Mezőgazdasági Főiskola Kertészeti Kar, Nyíregyháza, 1975.

3. dr. Buzás: Kereskedelmi Gazdaságtan, Főiskolai jegyzet, Mezőgazdasági Főiskola Kertészeti Kar, Nyíregyháza, 1975.

4. dr. Bzás G. Számrejtvény az élelmiszereken, Nagyító 1977/8.

5. Zimányi A.-dr.Buzás G.-dr.Kádas L.:Gyorsan romló élelmiszerek veszteségének csökkentése. Kutatási jelentés a Skála Vállalat részére. Bp.,1979.

6. dr. Buzás: Összehasonlító áruvizsgálat Zimányi Alajos: az áruismeret tanításának korszerű szemlélete, Tankönyvkiadó Budapest, 1980.

7. Dr. Géczi I.- dr. Buzás G.: Szintetikus lineáris polimerek XXXVIII. Összefüggés az aszimmetriás oligomer polimer - homológ vegyületek egyes fajlagos sajátságai és molekulatömege között. Kolorisztikai értesítő, XIII. évf. 5-6. Budapest, 1981.

8. Dr. Géczi - dr. Buzás: Synthetic linear polimers 1. XXXVIII=Acta Chim. Acad Sci. Hung. 1981. 169, 212.

9. dr.Géczy I.-dr.Buzás G.-Graguss S.-dr.Gyarmathi A.:A Skála Áruházban forgalmazott ruházati és bőráruk. Kutatási jelentés, Bp. 1981.

10. dr. Buzás G.: Az áruismeret alapjai Tankönyvpótló jegyzet Budapest, KVF. 1982.

11. dr.Géczy I.-dr. Buzás G.:Synthetic linear polimer 2. XXXVIII. Acta Chim. Acad Sci. Hung. 111, 321., (1982.)

12. dr. Buzás G.: A fehér árukról Marketing-piackutatás Budapest, 1982/2.

13. dr. Géczy I.-dr. Buzás G.:Relationship between certain specific properties and the molecular mass of assymetrix polymer-homologous compounds (Synthetic Linear Polimers XXXVIII. 1982.

14. A felsőruházati kötöttáruk értékesíthetőségének áruismereti tényezői a Halasi Kötöttárugyár termékeinek vizsgálata alpján (Kutatási jelentés a Skála Coop részére 1983. Munaközösség)

15. A vásárlók igényeinek felmérése a bútoráruk körében az áruismereti szempontok különleges érvényesítésével (Kutatási jelentés a DOMUS részére, Munkaközösség)

16. dr. Buzás G.:A marxista alapok érvényesülése a jelenlegi áruválaszték értékelésében

17. Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás XXII. 4. Bp. 1984 június

18. dr. Buzás-dr. Mocsy: Élelmiszer - áruismeret I-II. kötet, Közg. Jogi kiadó, Budapest, 1985.

19. Ruházati áruismeret, Tankönyvpótló jegyzet, (szerk. dr. Kovács Katalin : 7. fejezet : Konfekcióáruk Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987.)

20. Kémia, Tankönyv Szerves vegyületek és származékaik (szerkesztő: Gyarmati Gyuláné dr Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987.

21. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer áruismeret 1. (Tankönyv a Csemege Élelmiszer- kereskedelmi Szakmunkásképzés számára) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987.

22. Kutatási jelentés a Skála Coop részére 1988. (tanszéki munkaközösség)

23. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer áruismeret 2. (Tankönyv a Csemege Élelmiszer- kereskedelmi Szakmunkásképzés számára) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988.

24. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer áruismeret 3. (Tankönyv a Csemege Élelmiszer- kereskedelmi Szakmunkásképzés számára) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.

25. dr. Buzás Gizella: Élelmiszerfogyasztás és áruválaszték (Szövetkezeti Kereskedelem) 1989/1

26. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer - vegyicikk I. (Tankönyv a Nagykereskedelmi Szakmunkás-képzés számára.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988.

27. dr. Buz?s: Vzaimoszvjaz mezsdu potreblenijem produktov pitanija i ih v?borom (AVF Cracow , Polska) 1989.

28. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer - vegyicikk II. (Tankönyv a Nagykereskedelmi Szakmunkás-képzés számára. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.

29. dr. Buzás Gizella: Általános áruismeret, Tankönyv a kereskedelmi szakképzés számára, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992.

30. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer és vegyiáru áruismeret I, Tankönyv a kereskedelmi szakmunkás-képzés számára, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992.

31. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer és vegyiáru áruismeret II, Tankönyv a kereskedelmi szakmunkás-képzés számára, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993.

32. dr. Buzás Gizella: Zöldség-gyümölcs áruismeret a speciális szakképzés számára, NSZI, Budapest 1993.

33. dr. Buzás G.-Kovács K.-Fabula L. : Háztartáskultúra, Labora Szociális Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási BT Budapest, 1993.

34. dr. Buzás Gizella: Élelmiszer és vegyiáru ismeret III. Tankönyv a kereskedelmi szakképzés számára Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Rt. 1994.

35. dr. Buzás G.:Munkafüzet az ABC eladók számára, NSZI, Budapest, 1995.

36. dr.Buzás G.:Háztartástan szerkesztése - Juli-Suli , MTV, JuSuMa Bp. 1996.

37. dr. Buzás G: Élelmiszer és vegyiáru ismeret I-II. kötet, KGJ RT. 1997.

38. Általános Áruismeret (munkaközösség, szerk: Medvéné dr. Szabad Katalin) KVIF. Bp. 1997.

39. dr. Buzás G: Élelmiszer és vegyiáru ismeret I;III. kötet, KGJ RT. 1999.

40. dr. Buzás G: Élelmiszer és vegyiáru ismeret I;III. kötet, KGJ RT. 2000.

41. Italismeret a vendéglátó szakképzés számára - társszerző KIT Képzőművészeti Kiadó Kft, 2000.

42. dr. Buzás G: Élelmiszer és vegyiáru ismeret II. kötet, KGJ RT. 2001.

43. dr. Buzás G: Az áruismeret alapjai, KIT, Budapest, 2001.

44. Dr.Buzás g. Élelmister és vegyi áru áruismeret I-II-III. Müszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.

45. Dr.Buzás G. Általános áruismeret Képzőmüvészeti Kiadó, Budapest, 2002.

46. Ruhaipari marketingrendszerek - társterző, Göttinger Kiadó, Veszprém, 2002.

47. Italismeret, szakkönyv - társszerző, Képzőmüvészeti Kiadó, Budapest, 2002.

48. dr. Buzás Gizella: szerző és szerkesztő: Kuktúrcikk és lakberendezésu cikkek áruismerete, Képzőmüvészeti Kiadó, Budapest2003.

49. dr. Buzás Gizella: Áruismeret ABC eladólnak, Képzőmüvészeti Kiadó, Budapest, 2004.

50. A környezetgazdaságtan alapjai (társzerző, PERFECT, Budapest, 2004.

51. Szakcikkek írása a MAI PIAC c. folyóiratban élelmiszeráruismeret témakörben 2000. szeptembertől (eddigi publikációk száma 49 )

52. Fogyasztóvédelmi Oktatás és nevelés a Budapesti Gazdasági Főiskolán (-társszerző: dr Hámori Antal-dr. Buzás Gizella) Fogyasztóvédelmi Szemle 2. szám 2005. június

Budapest, 2005. december 16.